NUOTOLINIS MOKYMAS

Nuo 2021 m. sausio 4 d. mokykloje pradinis ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Informaciją apie galimą vaikų priežiūros paslaugą rasite TAMO dienyne.


Dėl karantino laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas. Darbo valandomis mokykla paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu:

 

El. paštu:

rytas@rytas.kaunas.lm.lt

Informacija telefonu:

(8-37) 377615

Interneto svetainėje:

www.rytopm.lt

Informacija mokiniams ir mokinių tėveliams apie nuotolinio mokymo(si)  organizavimą skelbiama el. dienyne Tamo, mokyklos interneto svetainėje www.rytopm.lt

Pagalba mokiniams ir jų tėveliams naudojantis Google Classroom įrankiais

Skubios informacijos galima teirautis šiais telefonais:

Irena Lodienė
mokyklos direktorė
+370 686 16923

Dovilė Rudelienė
direktorės pavaduotoja ugdymui
+370 861 05546

Vida Gruzdeva
direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
+370 683 62729

Dokumentai:

Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 6 priedas

Nuotolinio mokymo(si)/ ugdymo(si) vadovas

Pamokų tvarkaraščiai:

Pavyzdiniai nuotolinio mokymo planai:

Kita svarbi informacija:

Taikomos aplinkos

Mokytojų parengtas pristatymas

Rekomendacijos tėvams

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo internete

Kontaktinis asmuo, konsultuojantis mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo:

Arminas Žiūkas, informacinių technologijų sistemų administratorius, darbo dienomis 8–12 val. tel. 869913187