NUOTOLINIS MOKYMAS

 

Karantino metu mokykloje laikinai sustabdytas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas.

Darbo valandomis mokykla paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu:

El. paštu                      rytas@rytas.kaunas.lm.lt

Informacija telefonu    (8-37) 377615

Interneto svetainėje     www.rytopm.lt

Informacija mokiniams ir mokinių tėveliams apie nuotolinio mokymo(si)  organizavimą skelbiama el. dienyne Tamo, mokyklos interneto svetainėje https://www.rytopm.lt/

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo:

·        Arminas Žiūkas

informacinių technologijų sistemų administratorius: darbo dienomis 8–12 val. tel. 869913187

·        Rimas Abromavičius

El. p. rimas@rytopm.lt

Informacinių technologijų naudojimo instrukcijos https://pagalba.rytopm.lt/


DOKUMENTAI:

·        Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

·        Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu planas

·        Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu aprašas

 ·        Taikomos aplinkos

·        Mokytojų parengtas pristatymas

·        Rekomendacijos tėvams

·        Pavyzdiniai nuotolinio mokymo planai

·        Psichologo ir soc. pedagogo pagalba

Skubios informacijos galima teirautis šiais telefonais:

Irena Lodienė
mokyklos direktorė
+370 686 16923

Dovilė Rudelienė
direktorės pavaduotoja ugdymui
+370 861 05546

Vida Gruzdeva
direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
+370 683 62729