KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS

1 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  2020-2021 M. M.

 

Pamoka Pamokų laikas 1a 1b 1c
Nijolė Šilanskienė Ingrida Ūsienė Reda Stasiukonienė
Pirmadienis
1 pamoka 8.00 –  8.35 Matematika Šokis Matematika
2 pamoka 8.55 – 9.30 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3 pamoka  10.10 – 10.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4 pamoka 11.00 – 11.35 Pasaulio paž. Matematika Fizinis ugd.
5 pamoka 11.50 – 12.25      
 
1 pamoka 8.00 –  8.35 Šokis Muzika Matematika
2 pamoka 8.55 – 9.30 Matematika Matematika Muzika
3 pamoka  10.10 – 10.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Pasaulio paž.
4 pamoka 11.00 – 11.35 Muzika Lietuvių k. Lietuvių k.
5 pamoka 11.50 – 12.25 Lietuvių k. Pasaulio paž.
Trečiadienis
1 pamoka 8.00 –  8.35 Fizinis ugd. Matematika Lietuvių k.
2 pamoka 8.55 – 9.30 Matematika Tikyba Lietuvių k.
3 pamoka  10.10 – 10.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika
4 pamoka 11.00 – 11.35 Dailė ir tech. Fizinis ugd. Tikyba
5 pamoka 11.50 – 12.25 Dailė ir tech. Fizinis ugd.
Ketvirtadienis
1 pamoka 8.00 –  8.35 Matematika Muzika Lietuvių k.
2 pamoka 8.55 – 9.30 Muzika Matematika Lietuvių k.
3 pamoka  10.10 – 10.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika
4 pamoka 11.00 – 11.35 Tikyba Lietuvių k. Pasaulio paž.
5 pamoka 11.50 – 12.25 Šokis
Penktadienis
1 pamoka 8.00 –  8.35 Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika
2 pamoka 8.55 – 9.30 Lietuvių k. Fizinis ugd. Lietuvių k.
3 pamoka  10.10 – 10.45 Fizinis ugd. Pasaulio paž. Dailė ir techn.
4 pamoka 11.00 – 11.35 Pasaulio paž. Dailė ir techn. Dailė ir techn.
5 pamoka 11.50 – 12.25 Dailė ir techn.

 

 

 

 

 

KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS

2–3   KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  2020-2021 M. M.

 

Pamoka Pamokų laikas 2a 2b 2c 3a 3b 3c
Dalė

Ulevičienė

Adelė

Paukštienė

Roma

Morkūnienė

Asta

Karvelienė

Dalytė

Kvedienė

Dalia

Sutkaitienė

Pirmadienis      
1 8.00 –  8.45 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Anglų k. Pasaulio paž. Fizinis ugd.
2 8.55 – 9.40 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Lietuvių k.
3 9.50 – 10.35 Matematika Šokis Matematika Fizinis ugd. Lietuvių k Dailė ir techn.
4 11.00 – 11.45 Pasaulio paž. Dailė ir techn. Pasaulio paž. Matematika Dailė ir techn. Muzika
5 12.10 – 12.55 Šokis Dailė ir techn. Fizinis ugd Dailė ir techn.
Antradienis      
1 8.00 –  8.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k.
2 8.55 – 9.40 Fizinis ugd. Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k. Lietuvių k Lietuvių k.
3 9.50 – 10.35 Matematika Anglų k. Šokis Matematika Matematika Matematika
4 11.00 – 11.45 Anglų k. Matematika Matematika Pasaulio paž. Fizinis ugd. Pasaulio paž.
5 12.10 – 12.55 Muzika Dailė ir techn. Šokis Muzika Anglų k.
Trečiadienis      
1 8.00 –  8.45 Matematika Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Šokis Tikyba
2 8.55 – 9.40 Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika Lietuvių k. Matematika Matematika
3 9.50 – 10.35 Muzika Lietuvių k. Matematika Matematika Lietuvių k Lietuvių k.
4 11.00 – 11.45 Dailė ir techn. Pasaulio paž. Lietuvių k. Muzika Lietuvių k Lietuvių k.
5 12.10 – 12.55 Dailė ir techn. Muzika Anglų k. Pasaulio paž. Šokis
Ketvirtadienis            
1 8.00 –  8.45 Anglų k. Fizinis ugd.  Lietuvių k. Tikyba Lietuvių k. Matematika
2 8.55 – 9.40 Matematika Matematika Anglų k. Fizinis ugd. Matematika Lietuvių k.
3 9.50 – 10.35 Lietuvių k. Anglų k. Matematika  Lietuvių k. Fizinis ugd. Pasaulio paž.
4 11.00 – 11.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika  Matematika Anglų k. Fizinis ugd.
5 12.10 – 12.55 Muzika Dailė ir techn.  Pasaulio paž. Anglų k.
Penktadienis            
1 8.00 –  8.45 Lietuvių k. Matematika Fizinis ugd. Lietuvių k. Tikyba Matematika
2 8.55 – 9.40 Tikyba Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika Lietuvių k Lietuvių k.
3 9.50 – 10.35 Matematika Pasaulio paž. Tikyba Dailė ir techn. Lietuvių k Muzika
4 11.00 – 11.45 Fizinis ugd. Tikyba Matematika Dailė ir techn. Muzika Dailė ir tech.
5 12.10 – 12.55 Pasaulio paž. Fizinis ugd. Pasaulio paž. Etika

 

 

 

 

 

KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS

4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  2020-2021 M. M.

 

Pamoka Pamokų laikas 4a 4b 4c 4d
Edita Bauerytė Stasė Bandziavičienė Rima Papievienė Laima Bagdonienė
Pirmadienis  
1 8.00 –  8.45 Lietuvių k. Matematika Matematika Matematika
2 8.55 – 9.40 Anglų k. Fizinis ugd. Lietuvių k. Lietuvių k.
3 9.50 – 10.35 Matematika Anglų k. Lietuvių k. Dailė ir techn.
4 11.00 – 11.45 Dailė ir techn. Lietuvių k. Anglų k. Dailė ir techn.
5 12.10 – 12.55 Dailė ir techn. Lietuvių k. Fizinis ugd. Anglų k.
Antradienis  
1 8.00 –  8.45 Fizinis ugd. Lietuvių k. Matematika Lietuvių k.
2 8.55 – 9.40 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3 9.50 – 10.35 Pasaulio paž. Muzika Fizinis ugd. Matematika
4 11.00 – 11.45 Lietuvių k. Matematika Pasaulio paž. Pasaulio paž.
5 12.10 – 12.55 Lietuvių k. Pasaulio paž. Muzika Fizinis ugd.
Trečiadienis  
1 8.00 –  8.45 Muzika Anglų k. Matematika Matematika
2 8.55 – 9.40 Fizinis ugd. Matematika Anglų k. Pasaulio paž.
3 9.50 – 10.35 Anglų k. Fizinis ugd. Lietuvių k. Šokis
4 11.00 – 11.45 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
5 12.10 – 12.55 Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika Tikyba
Ketvirtadienis  
1 8.00 –  8.45 Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k.
2 8.55 – 9.40 Tikyba Šokis Lietuvių k. Lietuvių k.
3 9.50 – 10.35 Šokis Matematika Tikyba Muzika
4 11.00 – 11.45 Lietuvių k. Pasaulio paž. Šokis Matematika
5 12.10 – 12.55 Lietuvių k. Tikyba Pasaulio paž. Fizinis ugd.
Penktadienis  
1 8.00 –  8.45 Anglų k. Matematika Matematika Matematika
2 8.55 – 9.40 Matematika Anglų k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3 9.50 – 10.35 Muzika Dailė ir techn. Anglų k. Lietuvių k.
4 11.00 – 11.45 Pasaulio paž. Muzika Dailė ir techn. Anglų k.
5 12.10 – 12.55 Lietuvių k. Dailė ir techn. Dailė ir techn. Muzika