Mokykla neatlieka galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo.