Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Šokelienė
• teikia pirmąją medicinos pagalbą, atlieka pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
• teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
• vykdo kitą veiklą sveikatos apsaugos ministerijos ir švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
• teikia pagalbą mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informaciją dėl mokinių galimybių dalyvauti sporto varžybose .
• teikia ir apibendrina informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus.
Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 8.00 – 16.30
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30
Penktadienis  –
Dėl konsultacijos kreipkitės tel.: +370 675 28369 arba el. paštu vaidajuodyte@gmail.com, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne