Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Šokelienė:
• teikia pirmąją medicinos pagalbą, atlieka pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
• teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
• vykdo kitą veiklą sveikatos apsaugos ministerijos ir švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;
• teikia pagalbą mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informaciją dėl mokinių galimybių dalyvauti sporto varžybose;
• teikia ir apibendrina informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus.
Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 7.30 – 16.00
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis 7.30 – 16.00
Penktadienis  –
Dėl konsultacijos kreipkitės tel.: +370 676 95092 arba el. paštu vaida.sokeliene@kaunovsb.eu, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne (www.tamo.lt).