Finansinės ataskaitos 2020 m. 1 ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31

Aiškinamasis raštas prie 2019 finansinių ataskaitų

Finansinės ataskaitos 2019 m. 3 ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2 ketv.
FAR aiškinamasis raštas 2019 m. 2 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. 2 ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 1 ketv.
FAR aiškinamasis raštas 2019 m. 1 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. 1 ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31

Aiškinamasis raštas prie 2018 finansinių ataskaitų