2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. 3 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. 2 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. 1 ketv.

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 3 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 2 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 1 ketv.

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 3 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2 ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 1 ketv.

 

Metinių finansininių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos finansų kontrolės taisyklės

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 3 ketv

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 2 ketv

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 1 ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31

Aiškinamasis raštas prie 2019 finansinių ataskaitų

Finansinės ataskaitos 2019 m. 3 ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 2 ketv.
FAR aiškinamasis raštas 2019 m. 2 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. 2 ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. 1 ketv.
FAR aiškinamasis raštas 2019 m. 1 ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. 1 ketv.

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31

Aiškinamasis raštas prie 2018 finansinių ataskaitų