Mokykla nesinaudoja atvirais duomenimis ir netvarko atvirų duomenų rinkmenų.