VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

Pirmininkė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Roma Morkūnienė, pradinių klasių mokytoja.

Nariai:

  • Deimantė Navickienė, socialinė pedagogė.
  • Žydrūnė Jankauskienė, psichologė.
  • Salvinija Butvilienė, logopedė, specialioji pedagogė.
  • Vaida Šokelienė, neformaliojo ugdymo mokytoja, sveikatos priežiūros specialistė.
  • Gabija Kalinauskytė, pradinio ugdymo mokytoja.
  • Irma Povilaitė, pradinio ugdymo mokytoja.

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

PirmininkėDovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymą Kauno ,,Ryto“ pradinėje mokykloje.

Nariai:

 • Laima Bagdonienė, pradinio ugdymo mokytoja,
 • Dalia Bendoraitienė, administratorė.

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

 Pirmininkė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 • Dalė Ulevičienė, pradinio ugdymo mokytoja;
 • Edita Bauerytė, pradinio ugdymo mokytoja;
 • Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Irena Lodienė, direktorė.

Sekretorė – Reda Stasiukonienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

 • Edita Jusienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Dalė Ulevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Asta Karvelienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Laura Papievienė, Švietimo skyriaus specialistė.

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ 

Grupės vadovė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  • Reda Stasiukonienė, pradinio ugdymo mokytoja,
  • Laima Bagdonienė, pradinio ugdymo mokytoja,
  • Dalia Sutkaitienė, pradinio ugdymo mokytoja,
  • Adelė Paukštienė, pradinio ugdymo mokytoja.

 

SVEIKATOS STIPRINIMO IR AKTYVIOS MOKYKLOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

 Koordinatoriai:

 • Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, sveikatos stiprinimo programos ,,Būk sveikas!” koordinatorė.
 • Vaida Šokelienė, neformaliojo ugdymo mokytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, fizinio aktyvumo skatinimo programos ,,Aktyvi mokykla” koordinatorė.

Nariai:

 • Adelė Paukštienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Žydrūnė Jankauskienė, psichologė,
 • Deimantė Navickienė, pedagogė,
 • Aurelijus Karpavičius, neformaliojo ugdymo mokytojas.