MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
Pirmininkė – Asta Karvelienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Sekretorė – Nijolė Šilanskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai – visi pradinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai ir pagalbos specialistai.
2023 metų Mokytojų metodinės grupės veiklos planas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 
Pirmininkė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Roma Morkūnienė, pradinių klasių mokytoja.
Nariai:

 • Deimantė Navickienė, socialinė pedagogė.
 • Žydrūnė Jankauskienė, psichologė.
 • Salvinija Butvilienė, logopedė, specialioji pedagogė.
 • Vaida Šokelienė, neformaliojo ugdymo mokytoja, sveikatos priežiūros specialistė.
 • Gabija Kalinauskytė, pradinio ugdymo mokytoja.
 • Irma Povilaitė, pradinio ugdymo mokytoja.

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
PirmininkėDovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymą Kauno ,,Ryto“ pradinėje mokykloje.
Nariai:

 • Laima Bagdonienė, pradinio ugdymo mokytoja,
 • Dalia Bendoraitienė, administratorė.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:

 • Dalė Ulevičienė, pradinio ugdymo mokytoja;
 • Edita Bauerytė, pradinio ugdymo mokytoja;
 • Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja.

ATESTACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė – Irena Lodienė, direktorė.
Sekretorė – Reda Stasiukonienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai:

 • Edita Jusienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Dalė Ulevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Asta Karvelienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Laura Papievienė, Švietimo skyriaus specialistė.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ 
Grupės vadovė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:

 • Reda Stasiukonienė, pradinio ugdymo mokytoja,
 • Laima Bagdonienė, pradinio ugdymo mokytoja,
 • Dalia Sutkaitienė, pradinio ugdymo mokytoja,
 • Adelė Paukštienė, pradinio ugdymo mokytoja.

SVEIKATOS STIPRINIMO IR AKTYVIOS MOKYKLOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ
Koordinatoriai:

 • Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, sveikatos stiprinimo programos ,,Būk sveikas!” koordinatorė.
 • Vaida Šokelienė, neformaliojo ugdymo mokytoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, fizinio aktyvumo skatinimo programos ,,Aktyvi mokykla” koordinatorė.

Nariai:

 • Adelė Paukštienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Žydrūnė Jankauskienė, psichologė,
 • Deimantė Navickienė, pedagogė,
 • Aurelijus Karpavičius, neformaliojo ugdymo mokytojas.