INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

 

 

Įstaigos pavadinimas
Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla
Pareigos
Pradinių klasių mokytoja(as) (1 etatas, neterminuota darbo sutartis)
Darbo vieta
Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla, Šarkuvos g. 29, Kaunas
Reikalavimai
  • Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka -pradinio ugdymo pedagogika).
  • Atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
  • Mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

 

Funkcijos
Pradinių klasių mokinių (1 klasės) mokymas, vadovaujantis pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašymu.

 

Darbo užmokestis
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu NR. XIII-198, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos (6,91-9,71).

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Gyvenimo aprašymas (CV).

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus, grąžinami pretendentui.

 

Pateikdami dokumentus Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vykdant darbuotojų atranką.

 

Dokumentų priėmimo vieta
Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu

rytas@rytas.kaunas.lm.lt

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Tel. (8-37) 377615, (+370 68616923)
Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2021 m. liepos 26 d. 12 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2021 m. liepos 27–29  d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.