Socialinė pedagogė Deimantė Navickienė:

• teikia informaciją dėl socialinės paramos skyrimo, tvarko mokinių nemokamo maitinamo dokumentaciją;
• konsultuoja mokinius bei mokinių tėvus dėl vaiko mokymosi, elgesio problemų;
• bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
• teikia metodinę medžiagą pedagogams, besidomintiems tėvams, mokiniams;
• organizuoja ir vykdo socialinių įgūdžių ugdymo grupes mokiniams;
• palaiko ryšius su įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
• inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
• dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Savaitės diena Kontaktinės valandos
Pirmadienis 8.00-14:00
Antradienis
Trečiadienis 8.00-13:00
Ketvirtadienis
Penktadienis 8.00-13:00
Dėl konsultacijos kreipkitės el. paštu deimante.navickiene@rytopm.lt, rašykite pranešimą elektroniniame dienyne (www.tamo.lt).