KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS

VIZIJA

Kartu su kiekvieno vaiko pažanga ir sėkme auganti ir stiprėjanti,   

saugi ir atvira, kūrybiška Kauno „Ryto“ pradinė mokykla.

MISIJA

Tenkinti sumanaus (smalsaus, kūrybingo ir atsakingo) pradinuko poreikį ugdytis  visą dieną: 

  • teikti kokybišką valstybinius išsilavinimo standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą;
  • lavinti išskirtinius vaiko gebėjimus ir įgūdžius, padėti įveikti sunkumus;
  • kartu su šeima atskleisti gimtosios kultūros, žmogiškąsias vertybes, mokyti jomis grįsti savo gyvenimą;
  • mokyti būti atsakingu  už savo sveikatą,  dėmesingu kitų poreikiams;
  • sudaryti sąlygas tėvams sėkmingai derinti jų šeimos ir darbo įsipareigojimus.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Mokykla skirta vaikui. Vaikas priimamas toks, koks jis yra. Tikėdami visų vaikų sėkme, mes  diegiame jiems, kad jie yra:  atviri, kūrybingi, atsakingi.

Mokyklos bendruomenė – išsilavinusi ir kūrybiška. Jai būdingas individualumas, savarankiško darbo įgūdžiai, nuolatinis mokymasis ir noras profesionaliai tobulėti.

Nuosekliai diegiami visuotinės kokybės vadybos principai:  „Sakykite, ką darote, darykite tai, ką sakote, užrašykite tai į dokumentus, nuolat didinkite veiklos reikalavimus.“