VIZIJA
Moderni, bendradarbiaujanti, kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės siekianti mokykla,
kurioje saugu ir įdomu mokytis, gera dirbti ir kurti.

MISIJA
Mokykla, teikianti kokybišką pradinį išsilavinimą, ugdanti aktyvų, kūrybišką, atsakingą, elementaraus raštingumo, šiuolaikinių kompetencijų ir bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį mokinį, pasirengusį toliau sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas.

VERTYBĖS
o Tobulėjimas
o Tolerancija
o Saugumas
o Pilietiškumas

FILOSOFIJA
,,Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų.“
D. Lokas