KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Dovilė Rudelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Roma Morkūnienė, pradinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
• Deimantė Navickienė, socialinė pedagogė.
• Žydrūnė Jankauskienė, psichologė.
• Liuda Jarošienė, logopedė, specialioji  pedagogė.
• Jurga Legienė, logopedė.
• Vaida Šokelienė, neformaliojo ugdymo mokytoja, sveikatos priežiūros specialistė.
• Laima Bagdonienė, pradinio ugdymo mokytoja.

 

• Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
• Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022m.