KAUNO ,,RYTO” PRADINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBA (2021–2022 M. M.)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos/ atstovavimo pagrindas
1. Pirmininkė Dalė Ulevičienė Pradinio ugdymo mokytoja
2. Sekretorė Greta Domaninienė Mokinio mama, 2a klasės atstovė
3. Asta Karvelienė Pradinio ugdymo mokytoja
4. Edita Jusienė Anglų kalbos mokytoja
5. Liuda Jarošienė Logopedė, specialioji pedagogė
6. Raminta Silivončikė Mokinių mama 3a klasės atstovė
7. Andrius Linauskas Mokinio tėtis 4b klasės atstovas
8. Donata Čiapienė Mokinio mama 4c klasės atstovė
9. Reda Antanavičiūtė Bendruomenės pareigūnė

 KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAS (2020–2021 M.M.)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasė
1. Pirmininkė – Jurgita Mozūraitienė 1b
2. Pavaduotoja – Živilė Katkauskė 1b
3. Pavaduotoja – Silvija Rabačienė 2b
4. Silvija Lylė 1a
5. Nerė Vičienė 1c
6. Jolita Jasevičienė 2a
7. Gintarė Bičienė 2c
8. Giedrius Mickevičius 3a
9. Mindaugas Stankevičius 3b
10. Ingrida Mikšienė 3c
11. Kristina Bujanauskė 4a
12. Agnė Vasiliauskienė 4b
13. Neringa Aranauskienė 4c
14. Kristina Petrauskienė 4d

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Adelė Paukštienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Sekretorė – Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai – visi pradinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai ir pagalbos specialistai.

Mokytojų metodinės grupės 2021m. veiklos planas