KAUNO ,,RYTO” PRADINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBA (2022–2023 M. M.)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos/ atstovavimo pagrindas
1. Pirmininkė D. Ulevičienė Pradinio ugdymo mokytoja
2. Sekretorė G. Domaninienė Mokinio mama, 3a klasės atstovė
3. A. Paukštienė Pradinio ugdymo mokytoja
4. E. Jusienė Anglų kalbos mokytoja
5. D. Navickė Socialinė pedagogė
6. A. Gruodis Mokinių tėtis, 1b klasės atstovas
7. G. Balevičienė Mokinio mama, 1c klasės atstovė
8. R. Pečkaitienė Mokinio mama, 2b klasės atstovė
9. R. Antanavičiūtė Bendruomenės pareigūnė

 MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Asta Karvelienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Sekretorė – Nijolė Šilanskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai – visi pradinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai ir pagalbos specialistai.

KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAS (2022–2023 M.M.)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasė
1. M. Baranauskienė 1a
2. A. Gruodis 1b
3. I. Bagdžiūnaitė-Butvilienė 1c
4. I. Šiaudvytienė 2a
5. R. Pečkaitienė 2b
6. J. Stankevičienė 2c
7. E. Džiugelienė 2d
8. I. Gališauskienė 3a
9. I. Jasinauskienė 3b
10. N. Vičienė 3c
11. J. Jasevičienė 4a
12. S. Rabačienė 4b
13. G. Bičienė 4c

Kauno „Ryto” pradinės mokyklos klasių tėvų komiteto nuostatai