MOKYKLOS TARYBA (2023–2024 M. M.)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos/ atstovavimo pagrindas
1. Pirmininkė – D. Ulevičienė Pradinio ugdymo mokytoja
2. Sekretorė  – G. Domaninienė Mokinio mama, 3a klasės atstovė
3. A. Paukštienė Pradinio ugdymo mokytoja
4. E. Jusienė Anglų kalbos mokytoja
5. D. Navickė Socialinė pedagogė
6. A. Gruodis Mokinių tėtis, 1b klasės atstovas
7. G. Balevičienė Mokinio mama, 1c klasės atstovė
8. R. Pečkaitienė Mokinio mama, 2b klasės atstovė
9. R. Antanavičiūtė Bendruomenės pareigūnė

KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAS (2023–2024 M.M.)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasė
1. V. Lukoševičienė 1a
2. M. Našlėnas 1b
3. R. Kisielienė 1c
4. M. Baranauskienė 2a
5. A. Gruodis 2b
6. I. Balevičienė 2c
7. I. Šiaudvytienė 3a
8. R. Pečkaitienė 3b
9. S. Beržinskienė 3c
10. E. Džiugelienė 3d
11. I. Gališauskienė 4a
12. I. Jasinauskienė 4b
13. N. Vičienė 4c

Kauno „Ryto” pradinės mokyklos klasių tėvų komiteto nuostatai