KAUNO ,,RYTO” PRADINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBA (2021–2022 M. M.)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos/ atstovavimo pagrindas
1. Pirmininkė Dalė Ulevičienė Pradinio ugdymo mokytoja
2. Sekretorė Greta Domaninienė Mokinio mama, 2a klasės atstovė
3. Asta Karvelienė Pradinio ugdymo mokytoja
4. Edita Jusienė Anglų kalbos mokytoja
5. Liuda Jarošienė Logopedė, specialioji pedagogė
6. Raminta Silivončikė Mokinių mama 3a klasės atstovė
7. Andrius Linauskas Mokinio tėtis 4b klasės atstovas
8. Donata Čiapienė Mokinio mama 4c klasės atstovė
9. Reda Antanavičiūtė Bendruomenės pareigūnė

 MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Adelė Paukštienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Sekretorė – Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai – visi pradinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai ir pagalbos specialistai.

Mokytojų metodinės grupės 2021m. veiklos planas

KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAS (2021–2022 M.M.)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasė
1. Pirmininkė – Jurgita Mozūraitienė 2b
2. Pavaduotoja – Živilė Katkauskė 2b
3. Pavaduotoja – Silvija Rabačienė 3b
4. Irina Šiaudvytienė 1a
5. Rimantė Pečkaitienė 1b
6. Donata Dagienė 1c
7. Aušra Kaunaitė Paulauskienė 1d
8. Inga Gališauskienė 2a
9. Nerė Vičienė 2c
10. Jolita Jasevičienė 3a
11. Gintarė Bičienė 3c
12. Giedrius Mickevičius 4a
13. Gintautė Šapokaitė 4b
14. Ingrida Mikšienė 4c

Kauno „Ryto” pradinės mokyklos klasių tėvų komiteto nuostatai