KAUNO ,,RYTO” PRADINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBA (2020–2021 M. M.) 

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos/atstovavimo pagrindas
1. Pirmininkė – Dalė Ulevičienė Pradinio ugdymo mokytoja
2. Sekretorė – Viktorija Meškauskienė Mokinių mama, 2a klasės atstovė
3. Edita Jusienė Anglų kalbos mokytoja
4. Asta Karvelienė Pradinio ugdymo mokytoja
5. Audronė Romeikienė Raštvedė
6. Liuda Jarošienė Logopedė, specialioji pedagogė
7. Jūrena Venskienė Bibliotekininkė
8. Donata Čiapienė Mokinių mama, 3c klasės atstovė

 

KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAS (2020–2021 M.M.)

Eil. nr. Vardas, pavardė Klasė
1. Greta Domaninienė 1a
2. Jurgita Mozūraitienė 1b
3. Nerė Vičienė 1c
4. Jolita Jasevičienė 2a
5. Gerda Zeltinė 2b
6. Gintarė Bičienė 2c
7. Giedrius Mickevičius 3a
8. Mindaugas Stankevičius 3b
9. Asta Kasparavičienė 3c
10. Kristina Bujanauskė 4a
11. Raminta Silivončikė 4b
12. Neringa Aranauskienė 4c
13. Kristina Petrauskienė 4d

 

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Adelė Paukštienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Sekretorė – Ingrida Ūsienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Nariai – visi pradinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai ir pagalbos specialistai.

Metodinės grupės veiklos planas