KAUNO ,,RYTO” PRADINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBA (2019–2021 M. M.) 

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos/atstovavimo pagrindas
1. Pirmininkė – Dalė Ulevičienė Pradinio ugdymo mokytoja
2. Sekretorė – Viktorija Meškauskienė Mokinių mama,1a, 3d klasių atstovė
3. Edita Jusienė Anglų kalbos mokytoja
4. Asta Karvelienė Pradinio ugdymo mokytoja
5. Audronė Romeikienė Raštvedė
6. Liuda Jarošienė Logopedė, specialioji pedagogė
7. Jūrena Venskienė Bibliotekininkė
8. Donata Čiapienė Mokinių mama,2c, 4c klasių atstovė
9. Birutė Lukošienė Mokinio mama,4b klasės atstovė

 

KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAS (2019–2020 M.M.)

Eil. nr. Vardas, pavardė Klasė
1. Jolita Jasevičienė 1a
2. Gerda Zeltinė 1b
3. Gintarė Bičienė 1c
4. Giedrius Mickevičius 2a
5. Mindaugas Stankevičius 2b
6. Asta Kasparavičienė 2c
7. Kristina Bujanauskė 3a
8. Raminta Silivončikė 3b
9. Neringa Aranauskienė 3c
10. Gintarė Stankevičienė 3d
11. Laura Vaitkūnaitė 4a
12. Ugnė Genienė 4b
13. Mantas Dulevičius 4c

 

MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Rima Papievienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Sekretorė – Laima Bagdonienė, pradinio ugdymo mokytoja.
Nariai – visi pradinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai ir pagalbos specialistai.

Metodinės grupės veiklos planas