Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius
www.smm.lt – Švietimo ir mokslo ministerija
www.itc.smm.lt – Švietimo informacinių technologijų centras
www.upc.smm.lt – ugdymo plėtotės centras
www.smpf.lt – Švietimo mainų paramos fondas
www.unesco.lt – Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
www.tinklas.lt – portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“
http://visuomene.ntakd.lt – Narkotikų kontrolės departamentas prie LRV pedagogams ir tėvams
www.jppc.lt – jaunimo psichologinės paramos centras
www.kppt.lm.lt – Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba
www.kpkc.lt – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
www.limk.lt – Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas

www.smlpc.lt – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras