Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: statinių, patalpų, jų dalių, nuomos trumpalaikiams renginiams vykdomos naudojantis elektronine Kauno salių rezervavimo sistema.

Patalpas nuomai rezervuokite https://kursportuoti.kaunas.lt

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ IŠNUOMOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

INFORMACIJA APIE IŠNUOMOTĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

INFORMACIJA APIE PANAUDAI PERDUOTAS PATALPAS

Naudojimosi Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos sporto aikštynu taisyklės išorės naudotojams

Turto (patalpų) nuomos priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašas