Mokykloje įgyvendinami projektai:
Nacionalinės švietimo agentūros projektas ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo stebėsenos plėtra“ 
Tarptautinio Erasmus+ projektas ,,Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti“ (GATE)
Tarptautinis Erasmus+ projektas „Įtraukusis ugdymas – kiekvieno mokinio sėkmė“ (2021–2022 m.) 
Tarptautinis Erasmus+ projektas ,,Būk kūrybiškas su Erasmus+”
Kauno Rotary klubo ,,Hansa“ projektas ,,SMART KIDS“
Savanorystės Vilniaus universiteto projektas ,,Kelrodė žvaigždė“
Projektas ,,Skaitanti mokykla“

Mokykloje įgyvendinamos programos:
Socialinio ir emocinio ugdymo programa ,,Laikas kartu“
Fizinio aktyvumo skatinimo programa ,,Aktyvi mokykla”
Sveikatos stiprinimo programa ,,Būk sveikas!”
Programa ,,Darni mokykla“
Nevyriausybinių organizacijų iniciatyva ,,Padėsiu mokytis“
Mokymai tėvams STEP 6-12