• Pirmininkė: Edita Jusienė;
• Sekretorė: Laima Bagdonienė;
• Narys: Dalė Ulevičienė