Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės nustato prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimą, vykdymą.

Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisija sudaroma prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams, tame tarpe ir vykdomiems įprasta komercine praktika, atlikti.

2021m. viešųjų pirkimų planas

 

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registras:

2017 registras