Dalijamės gerąja patirtimi (2022-08-26)

,,Šiame pasaulyje svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame” O.V. Holmsas

2022 m. rugpjūčio 26 d. direktoriaus pavaduotoja Dovilė Rudelienė, psichologė Žydrūnė Jankauskienė, gamtos mokslų modulio mokytoja Reda Stasiukonienė ir matematikos modulio mokytoja Laima Bagdonienė seminare ,,Vartai į gabaus vaiko ugdymą ir socialinio emocinio ugdymo svarbą” dalinosi gerąja patirtimi apie gabių mokinių ugdymą bei taikomus metodus Kauno ,,Ryto” pradinėje mokykloje.

Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos gabių ir talentingų mokinių ugdymo programos paskirtis – užtikrinti gabių ir talentingų mokinių gabumų atskleidimą ir visavertį ugdymą(si):

  • 2 klasių gabiems mokiniams sudaromos sąlygos plėtoti savo gebėjimus ,,Gudručių klubo” užsiėmimuose;
  • 3–4 klasių didelį mokymosi potencialą turintys mokiniai dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekto ,,Mokinių gebėjimo atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra” specialiuosiuose lietuvių k., gamtos mokslų, matematikos moduliuose;

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/mokiniu-akademiniu-gebejimu-atpazinimo-ir-ju-ugdymo-kokybes-pletra-nr-09-2-2-esfa-v-707-01-0001/

  • 3–4 klasių gabūs mokiniai kviečiami dalyvauti asociacijos Kauno Rotary klubo projekto ,,Smart Kids” Robotikos būrelio veiklose.

https://www.hansarotary.lt/veikla

  • Kasmet mokykla teikia paraišką dėl 2–4 klasių mokinių dalyvavimo Kauno miesto tarpinstitucinio itin gabių mokinių ugdymo programoje.

https://www.rytopm.lt/kauno-miesto-tarpdisciplininio-itin-gabiu-mokiniu-ugdymo-programa-2022-06-10/

http://www.kaunas.lt/svietimas/gabiu-mokiniu-ugdymo-programa/

Šiais metais mūsų mokykla kaip asocijuotas partneris, atsakingas už patirties ir gerųjų praktikų priėmimą ir dalijimąsi, metodinės medžiagos testavimą, dalyvavimą mokymuose ir grįžtamojo ryšio teikimą bei viešinimą, prisijungė prie tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokytojų mokymo programa gabiems ir talentingiems mokiniams ugdyti“ (GATE).

https://www.rytopm.lt/wp-content/uploads/2022/06/gate.pdf

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.