Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ (2020-01-13)

2020 m. sausio 13-ąją 8.00-8.10 val.  mokyklos languose degė atminties žvakelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Mokiniai tyloje giedojo tautinę giesmę, klasėse stebėjo filmus apie sausio 13-osios įvykius.
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.