Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla nuo 2021 m. rugsėjo pradėjo vykdyti  tarptautinį projektą „Įtraukusis ugdymas – kiekvieno mokinio sėkmė“ (sutarties Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000015717), kuris finansuojamas Europos Sąjungos programos „Erasmus +KA1“ lėšomis.

Projekto vykdymo laikotarpis 2021-09-01–2022-06-01.

Projekto tikslas – prisidėti prie mokyklos strateginių tikslų, tobulinant ugdymo kokybę, stiprinant mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas organizuojant įtraukųjį ugdymą.

Dalyvaudami projekto veiklose, sieksime susipažinti su užsienio šalių praktine patirtimi organizuojant įtraukųjį ugdymą, plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, pagilinti anglų kalbos įgūdžius, užmegzti ryšius su užsienio šalių mokyklomis