LIONS QUEST mokymai “Laikas kartu” (2020-01-14)

2020 m. sausio 13-14 dienomis mokykloje vyko intensyvūs LIONS QUEST mokymai “Laikas kartu”, skirti socialinio emocinio vaikų ugdymo programos įgyvendinimui mokykloje. Dalyviai apdovanoti sertifikatais, o visų klasių mokinių laukia smagios klasių auklėtojų ir specialistų organizuojamos veiklos mokinių emocinėms kompetencijoms ugdyti (savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai, atsakingas sprendimų priėmimas).

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.