Tarptautinių olimpiadų ,,KINGS“2022 m. rudens semestro rezultatai (2023-02-09)

Kauno ,,Ryto“ pradinė mokyklos mokytojai skatina mokinių papildomą domėjimąsi mokomaisiais dalykais ir motyvuoja mokinius dalyvauti Tarptautinėse olimpiadose ,,KINGS“. 1–4 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo 2022 m. rudens semestro olimpiadose:

– matematikos olimpiados finale 19 mokinių pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

– pasaulio pažinimo olimpiados finale 11 mokinių pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

– lietuvių kalbos olimpiados finale 11 mokinių pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

– anglų kalbos olimpiados finale 10 mokinių pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

– logikos olimpiados finale 2 mokiniai pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

– informacinių technologijų olimpiados finale 2 mokiniai pasiekė 2-ąjį žinių lygmenį.

Džiaugiamės, kad 2022 metų rudens semestre mūsų mokykla tapo:

– viena iš TOP 20 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių, gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą matematikos olimpiados finale, skaičių.

– viena iš TOP 50 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių, gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą anglų kalbos olimpiados finale, skaičių.

Dėkojame mokytojoms Ingridai Ūsienei, Laimai Bagdonienei, Irmai Povilaitei, Nijolei Šilanskienei, Dalei Ulevičienei ir Adelei Paukštienei, ruošusioms mokinius KINGS olimpiadoms.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.