4 klasių mokinių edukacija VII forte (2023-02-03)

Sveikiname 4 klasių mokinius, sėkmingai dalyvavusius projekte ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo stebėsenos plėtra”. 2021–2022 m.m. ir 2022–2023 m.m. 30 mokinių, turinčių didelį mokymosi potencialą, aktyviai dalyvavo specialiuosiuose lietuvių kalbos, matematikos ir (ar) gamtos mokslų moduliuose.

2023 m. vasario 3 d. mokiniai dalyvavo baigiamojoje edukacijoje ,,IQ iššūkis. Matematinės dėlionės” VII forte.

Dėkojame specialių modulių mokytojoms – Redai Stasiukonienei (gamtos mokslai), Laimai Bagdonienei (matematika) ir Daliai Sutkaitienei (lietuvių k.).

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.