Tarptautinės olimpiados KINGS (2022-09-23)

Kauno ,,Ryto“ pradinė mokyklos mokytojai skatina mokinių papildomą domėjimąsi mokomaisiais dalykais ir motyvuoja pasitikrinti žinias dalyvaujant Tarptautinėse olimpiadose ,,KINGS“. 1–4 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo pavasario semestro olimpiadose:

Ø  matematikos olimpiados finale 17 mokinių pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Ø  pasaulio pažinimo olimpiados finale 16 mokinių pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Ø  lietuvių kalbos olimpiados finale 15 mokinių pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Ø  anglų kalbos olimpiados finale 9 mokiniai pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Ø  logikos olimpiados finale 4 mokiniai pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Ø  informacinių technologijų olimpiados finale 3 mokiniai pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį.

Džiaugiamės, kad mūsų mokykla tapo:

Ø  viena iš TOP 20 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių dalyvavusių KINGS matematikos olimpiados finale skaičių;

Ø  viena iš TOP 5 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių dalyvavusių KINGS pasaulio pažinimo olimpiados finale skaičių;

Ø  viena iš TOP 10 mokyklų Kauno regione pagal mokinių gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą olimpiados finaluose skaičių.

Dėkojame mokytojoms ruošusioms mokinius ,,KINGS“ olimpiadoms: Ingridai Ūsienei, Laimai Bagdonienei, Nijolei Šilanskienei, Astai Karvelienei, Dalei Ulevičienei ir Adelei Paukštienei.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.