Pradžios mokykla XX a. 3-4 deš. Dailyraščio pamoka (2022-09-22)

2022 m. rugsėjo 22 d. 2d klasės mokiniai vyko į Lietuvos liaudies buities muziejų (Rumšiškėse) ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime  „Pradžios mokykla XX a. 3-4 deš. Dailyraščio pamoka“. Užsiėmimas vyko muziejaus etnografinio miestelio pradžios mokykloje. Į užsiėmimą mokinukus skambučiu pakvietė „mokytoja“ ir aptarė šios mokyklos taisykles. Įėjus į vidų ir apžiūrėjus patalpas, kur buvo mokomasi ir kur gyveno mokytoja, vaikai buvo supažindinti su tarpukario Lietuvos Respublikos švietimo pradžios mokslo turiniu ir ugdymo bei mokymo metodais, jiems buvo pateikti pradžios mokyklos kasdienio gyvenimo pavyzdžiai. Užsiėmimas baigėsi dailyraščio pratybomis: vaikai rašė plunksnakočiu su plienine plunksna ir rašalu, jų darbą komentavo ir vertino „mokytoja“. Po užsiėmimo pasistiprinę savo atsineštais pietumis ir įgavę naujų jėgų mokinukai su mokytoja apėjo įvairių Lietuvos regionų sodybas, smalsiai įkišdami vis nosį į įvairių pastatų vidų. Į mokyklą grįžome pavargę, bet laimingi.

Parengė pradinių klasių mokytoja Laima Bagdonienė.