Džiaugiamės ir didžiuojamės (2021-12-31)

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad 2021 m. gruodžio mėn. net 7 mūsų mokyklos 3–4 klasių mokiniai yra pakviesti dalyvauti Kauno miesto tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programoje. Dalyvavimas programoje sudaro galimybę itin gabiems miesto mokiniams įvairiapusiškai tobulinti prigimtinius gebėjimus, skatinantis kiekvieną joje dalyvaujantį naujai atrasti ir pažinti save.
Sveikiname ir linkime sėkmės:
✓ Gabrielei Bagdonaitei (3a kl.)
✓ Kotrynai Jasevičiūtei (3a kl.)
✓ Viliui Klemkai (3b kl.)
✓ Liepai Šakėnaitei (3b kl.)
✓ Kamilei Triabaitei (4a kl.)
✓ Godai Mikšytei (4c kl.)
✓ Jokūbui Ziberkui (4c kl.)
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.