Žmogaus teisių diena (2021-12-10)

2021 m. gruodžio 10 dieną minima Žmogaus teisių diena, skirta atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į žmogaus teises. Minint šią dieną, socialinė pedagogė Deimantė antrų klasių mokiniams vedė klasės valandėles ,,Vaiko teisės ir pareigos“. Mokiniai sužinojo, kad kiekviena teisė turi ir savo pareigą, grupelėse diskutavo ir išsirinko jiems svarbiausią teisę ir pareigą. Aptarė kokios jų pareigos mokykloje, namuose. Dirbdami grupelėse, planšetėse atliko užduotį ,,Teisė ar pareiga“. Sužinojo, kad vaikams susidūrus su sunkiomis gyvenimo problemomis juos saugo ir vaikų teises padeda užtikrinti Vaiko teisių apsaugos kontrolierius.

Parengė socialinė pedagogė Deimantė Navickienė.