Tarptautinis Erasmus+ projektas ,,STEAM pradiniame ugdyme” (2024-05-22)

Laimėtas dar vienas tarptautinis Erasmus+ projektas ,,STEAM pradiniame ugdyme” Nr. 2024-1-LT01-KA122-SCH-000231437.Džiaugiamės, kad Švietimo mainų ir paramos fondas patvirtino Kauno ,,Ryto”pradinės mokyklos pateiktą paraišką Erasmus plius programos projektui.
Projektas skirtas mokyklos pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimui, siekiant kokybiškai organizuoti STEAM ugdymą. Projekte numatoma vykdyti 3 mokytojų darbo stebėjimo vizitą Italijos mokyklose, kurio metu bus stebimos pamokos. Mobilumų metu įgytos žinios bus panaudotos ugdymo procese, taip pat bus parengtos STEAM ugdymo rekomendacijos, kuriomis galės naudotis visi mokyklos mokytojai.
Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.