Tarptautinis Erasmus+ projektas ,,Būk kūrybiškas su Erasmus+” (2024-05-17)

Siekiant sėkmingiau pasirengti ir įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas bei efektyviau organizuoti įtraukųjį ugdymą, parengta paraiška ir laimėtas finansavimas „Erasmus+“ programos projektui ,,Būk kūrybiškas su Erasmus+“.

2024 m. gegužės 13–17 dienomis mūsų mokyklos mokytojos Edita Jusienė, Adelė Paukštienė, Dalė Ulevičienė ir Ingrida Ūsienė kėlė kvalifikaciją Portugalijoje. Mokytojos dalyvavo mokymuose, lankėsi ugdymo įstaigose, domėjosi kaip kūrybiškai derinti tradicinius ir naujus mokymo metodus.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.