Tarptautinės olimpiados ,,KINGS“, 2023 m. pavasario semestras (2023-10-09)

Kauno ,,Ryto“ pradinė mokyklos mokytojai skatina mokinių papildomą domėjimąsi mokomaisiais dalykais ir motyvuoja mokinius aktyviai dalyvauti Tarptautinėse olimpiadose ,,KINGS“. 1–4 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo 2023 m. pavasario semestro olimpiadose:

Ø  matematikos olimpiados finale 9 mokiniai pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Ø  lietuvių kalbos olimpiados finale 8 mokiniai pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Ø  pasaulio pažinimo olimpiados finale 5 mokiniai pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Ø  anglų kalbos olimpiados finale 5 mokiniai pasiekė 1-ąjį ar 2-ąjį žinių lygmenį;

Džiaugiamės, kad mūsų mokykla tapo:

Ø  viena iš TOP 10 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių dalyvavusių KINGS matematikos olimpiados finale skaičių;

Ø  viena iš TOP 50 mokyklų visoje Lietuvoje pagal mokinių dalyvavusių KINGS pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos olimpiados finale skaičių;

SVEIKINAME IR DŽIAUGIAMĖS!

Ø  Už pasiektą pirmąjį žinių lygmenį matematikos, lietuvių k., pasaulio pažinimo ir anglų k. olimpiadose diplomu apdovanota Beatričė Lekavičiūtė (3c kl.).

Ø  Už pasiektą pirmąjį žinių lygmenį matematikos, lietuvių k. ir pasaulio pažinimo olimpiadose diplomu apdovanota Elzė Kavaliauskaitė (2c kl.).

Ø  Už pasiektą pirmąjį žinių lygmenį lietuvių k. olimpiadoje diplomu apdovanota Augustė Kazickaitė (3c kl.).

Dėkojame mokytojoms Ingridai Ūsienei, Laimai Bagdonienei, Irmai Povilaitei, Nijolei Šilanskienei, Dalei Ulevičienei ir Adelei Paukštienei, ruošusioms mokinius KINGS olimpiadoms.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.