Tarptautinės olimpiados ,,KINGS“ 2021 m. rudens semestro rezultatai (2022-02-23)

Mokykla skatina mokinių papildomą domėjimąsi mokomaisiais dalykais ir prisideda prie motyvuojančios aplinkos kūrimo. 2022 m. vasario mėn. 2–4 klasių mokinius pasiekė diplomai už aktyvų dalyvavimą 2021 m. rudens tarptautinėse olimpiadose ,,KINGS“. Mūsų mokykla tapo viena iš TOP 5 mokyklų Kauno regione pagal mokinių, gavusių I žinių lygmenį patvirtinantį diplomą lietuvių kalbos olimpiados finale, skaičių.

Lietuvių kalbos olimpiados finale I žinių lygmenį pasiekė 27 mokiniai, II žinių lygmenį pasiekė 7 mokiniai.

Pasaulio pažinimo olimpiados finale I žinių lygmenį pasiekė 21 mokinys, II žinių lygmenį pasiekė 8 mokiniai.

Matematikos olimpiados finale I žinių lygmenį pasiekė 16 mokinių, II žinių lygmenį pasiekė 16 mokinių.

Anglų kalbos olimpiados finale I žinių lygmenį pasiekė 10 mokinių, II žinių lygmenį pasiekė 3 mokiniai.

Logikos olimpiados finale I žinių lygmenį pasiekė 6 mokiniai, II žinių lygmenį pasiekė 4 mokiniai.

Informacinių technologijų olimpiados finale I žinių lygmenį pasiekė 2 mokiniai.

Arnas Mozūraitis (2b) apdovanotas asmenine ,,KINGS“ dovanėle.

Sveikiname ir džiaugiamės!

Kviečiame dalyvauti nemokamame kvalifikaciniame ture internetu 2022 m. kovo 7–20 d. www.kings.lt

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.