Stažuotė Austrijoje (2022-05-21)

2022 m. gegužės 14 – 21 d. mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė, psichologė Žydrūnė Jankauskienė ir 1d klasės mokytoja Laima Bagdonienė dalyvavo Erasmus+ programos projekto ,,Įtraukusis ugdymas – kiekvieno mokinio sėkmė” darbo stebėjimo stažuotėje Austrijoje.

Projekto koordinatorė Austrijoje – švietimo ir tarpininkavimo agentūros vadovė Aldona Biedermann, supažindino dalyvius su Austrijos švietimo sistema nuo pradinės mokyklos iki profesijos įgijimo. Pedagogai stebėjo pamokas Montessori ir Friesach middle ugdymo įstaigose, bendravo su užsienio kolegomis apie įtraukiojo ugdymo ypatumus bei taikomus metodus, dalyvavo diskusijose apie Austrijos švietimo sistemos ypatumus.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Parengė pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.