Specialieji lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų moduliai (2022-06-10)

Mokykla dalyvauja projekte „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“, kuriuo siekiama kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą įgalinant mokytojus ir psichologus pažinti mokinio gebėjimus ir parinkti jiems tinkamiausią ugdymą.

2021–2022 m.m. Kauno ,,Ryto“ pradinėje mokykloje, atlikus 3–4 klasių mokinių atranką, buvo identifikuoti 43 mokiniai (30 proc.), turintys didelį mokymosi potencialą. Visi atrinkti mokiniai noriai dalyvavo specialiųjų lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų moduliuose, kuriuos vedė Laima Bagdonienė, Reda Stasiukonienė ir Dalia Sutkaitienė.

Mokiniams įteiktos padėkos ir pažymos, patvirtinančios mokinių dalyvavimą moduliuose.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.