Ruošiamės ugdymo turinio atnaujinimui (2023-03-27)

2023 m. kovo 27 d. vyresnioji mokytoja Laima Bagdonienė vedė atvirą Robotikos būrelio veiklą ,,Tvirtos konstrukcijos“. Mokiniai tobulino komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, o mokytojai turėjo puikią galimybę mokytis vieni iš kitų.

Robotikos būrelis mokykloje organizuojamas bendradarbiaujant su Kauno Rotary klubu ,,Hansa“ (projektas ,,SMART KIDS“).

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.