Respublikinė nuotolinė konferencija ,,Mokinio individualios pažangos stebėjimo, įsivertinimo ir vertinimo geroji praktinė patirtis“ (2021-06-22)