Projektas ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ (2021-01-11).

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina projektą „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001. Kauno ,,Ryto pradinė mokykla teikė paraišką konkursui ir tapo viena iš dešimties šalies mokyklų atrinktų dalyvauti šiame projekte. Projekto tikslai – kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą įgalinant psichologus ir mokytojus pažinti mokinio gebėjimus ir parinkti jiems tinkamiausią ugdymą bei kurti gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemą.

Projektas bus vykdomas penkerius metus, įgyvendinant numatytas veiklas: pedagogų ir psichologų mokymas atpažinti mokinių gebėjimus, pritaikyti jiems ugdymo turinį; mokinių, turinčių didelį mokymosi potencialą, atpažinimo tyrimas; specialiųjų lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų modulių išbandymas.

Šiais mokslo metais  atlikus mokyklos 3–4 klasių mokinių tyrimą, buvo identifikuoti 34 mokiniai, turintys didelį mokymosi potencialą, ir jiems pasiūlyta dalyvauti specialiųjų lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų modulių išbandyme. Nuo sausio mėnesio moduliai pradėti įgyvendinti nuotoliniu būdu.

Džiaugiamės ir dėkojame mokytojoms, Daliai Sutkaitienei, Rimai Papievienei ir Laimai Bagdonienei, pirmosioms išdrįsusioms priimti iššūkį ir pradėti taikyti specialiuosius modulius mokinių ugdymo procese!

Parengė direktorė Irena Lodienė.