Programoje ,,Darni mokykla“ – SIDABRINIS diplomas (2022-11-07)

Programa „Darni mokykla“ siekia skatinti mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti mokinius apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Darnaus vystymosi tikslai padeda natūraliai ugdyti mokinių vertybines nuostatas, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos ar bendros gerovės tikslas skatina kovą su klimato kaita, energijos taupymą.

Mokykloje 2021 metais rengėme netradicinio ugdymo dienas, skatinome rūšiuoti, taupyti elektros energiją, dalyvavome viktorinose, edukacijose tvarumo temomis. Kalėdines eglutes puošėme tvariais, mokinių ir jų tėvelių gamintais žaisliukais. Visa tai įvertinta ir pagal surinktą taškų kiekį Kauno ,,Ryto“ pradinei mokyklai įteiktas SIDABRINIS diplomas. Sveikiname visą mokyklos bendruomenę!

Parengė socialinė pedagogė Deimantė Navickienė.