Praktinė-tiriamoji veikla „Atpažink medį. Apskaičiuok jo amžių“ (2021-04-25)

Praktinė veikla padeda vaikams geriau pažinti juos supantį pasaulį ir artimiausią aplinką, todėl 2021 m. balandžio mėnesį 3a ir 3c klasių mokiniai, pritaikydami pasaulio pažinimo pamokose įgytas žinias, dalyvavo praktinėje-tiriamojoje veikloje „Atpažink medį. Apskaičiuok jo amžių“. Dirbdami grupėse trečiokai pasitikrino, ar pažįsta mokyklos teritorijoje augančius medžius, išmatavo 5 skirtingų medžių apimtis ir apskaičiavo jų amžių. Grįžę į klases, mokiniai turimas žinias ir praktines patirtis pritaikė atlikdami gamtamokslinio testo užduotis.

Parengė pradinių klasių mokytojos Asta Karvelienė ir Dalia Sutkaitienė.