Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai (2020-02-18)

2020 m. vasario 17-18 d. Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje, vyko Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai pedagogams, kuriuose dalyvavo ir gausus būrys mūsų pedagogių. Pasak programos rengėjų, programos esmė – inovatyvus darbas su įvairaus amžiaus vaikais, remiantis olimpine filosofija, vertybėmis, simboliais ir fizinio aktyvumo veiklomis. Programos užduotys ir veiklos remiasi penkiomis olimpizmo ugdymo temomis – pagarba, kilniu elgesiu, pastangų teikiamu džiaugsmu, darna ir tobulėjimu. Olimpinių vertybių ugdymo programa yra plataus pobūdžio, pritaikoma mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Remdamiesi ja dirbti gali visų dalykų pedagogai.

Parengė visuomenės sveikatos specialistė Vaida Šokelienė.