Mokyklos tarybos ir Klasių tėvų komiteto pasitarimas (2021-12-08)

2021 m. gruodžio 8 d. Kauno ,,Ryto“ pradinėje mokykloje vyko Mokyklos tarybos ir Klasių tėvų komiteto pasitarimas. Direktorė Irena Lodienė tėvams pristatė mokyklos 2021 m. svarbiausius veiklos pasiekimus, paramos lėšų panaudojimą, planuojamas mokyklos 2022 metų veiklos kryptis. Mokyklos socialinė pedagogė Deimantė Navickienė tėvus supažindino su 2–4 klasių mikroklimato tyrimo rezultatais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė pristatė 2021 m. mokinių mokymosi ir neformaliojo švietimo pasiekimus.

Po pristatymų diskutuota apie mokyklos ateities viziją, vertybes ir strateginius tikslus. Grupėse mokinių tėvai kūrė ,,Svajonių mokyklos“ projektus, kurių idėjos bus panaudotos rengiant mokyklos strateginį veiklos planą.

Dėkojame tėveliams už aktyvumą, idėjas ir bendradarbiavimą.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.