Mokiniai atostogauja – mokytojai mokosi (2021-02-17)

2021 m. vasario 17 dieną Kauno ,,Ryto“ pradinėje mokykloje nuotoliniu būdu vyko metodinė diena, kurios tikslas pasidalinti gerąja patirtimi ir aptarti švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimo galimybes, organizuojant mokinių individualios pažangos stebėjimą, specialiųjų ugdymosi poreikių, emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių mokinių ugdymą bei stiprinant mokinių socialines kompetencijas ir pageidaujamą elgesį.

Metodinėje dienoje ,,Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo geroji patirtis. Pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimo galimybės“ pranešimus skaitė ir pristatė gerąją praktinę patirtį pradinių klasių mokytoja Asta Karvelienė, specialioji pedagogė, logopedė Liuda Jarošienė, socialinė pedagogė Deimantė Navickienė ir psichologė Žydrūnė Jankauskienė.

Po gerosios patirties pristatymų pedagogai pasidalijo mintimis bei diskutavo apie pasirengimą įtraukiajam ugdymui, aptarė pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo gerinimo galimybes.

Dėkojame visiems renginyje dalyvavusiems pedagogams už lyderystę mokymuisi ir bendradarbiavimo kultūros stiprinimą, siekiant mokinių pažangos!

Parengė direktorė Irena Lodienė.