Mieli Tėveliai! Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. pradinis ugdymas vykdomas kontaktiniu būdu

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio  d. įsakymu Nr. A-3542 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. A-3481 ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. pradinis ugdymas vykdomas kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygas:

  • Visi vyresni nei 6 metų asmenys mokykloje turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).

 

  • Nuo 2020 m. lapkričio 12 d. kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant mokykloje ir jos teritorijoje. Siekiant sudaryti mokyklos darbuotojams saugias darbo sąlygas, mokiniams rekomenduojama kaukes dėvėti bendro naudojimo patalpose, kur susikerta mokinių srautai ir negalima užtikrinti 2 m atstumo tarp jų.

 

  • Nuotoliniu būdu pradinis ugdymas vykdomas tik gavus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl COVID-19 ligos plitimą mažinančių priemonių mokykloje, klasėje ar sraute.

Būkime sveiki  ir saugokime vieni kitus!