Metodinė diena ,,Gabių ir talentingų mokinių ugdymo organizavimo patirtys“ (2022-11-15)

2022 m. lapkričio 15 d. metodinėje dienoje ,,Gabių ir talentingų mokinių ugdymo organizavimo patirtys“ Kauno ,,Ryto” pradinės mokyklos mokytojos diskutavo apie gabių ir talentingų mokinių ugdymo(si) tobulinimo galimybes. Visos mokytojos pasidalino sėkmingais metodais siekiant užtikrinti gerus mokymo(si) rezultatus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio ugdymo(si) galias ir poreikius. Mokytojos Reda Stasiukonienė, Dalia Sutkaitienė ir Laima Bagdonienė dalinosi patirtimi ugdant 3–4 klasių gabius mokinius lietuvių k., matematikos, gamtos mokslų specialiuosiuose moduliuose pagal projektą ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“. Mokytojos Nijolė Šilanskienė ir Vilma Nikitinienė pristatė sėkmes istorijas ir iššūkius įgyvendinant lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo modulius ,,Gudručių klubas“ 2 klasių mokiniams.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.