Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas mokykloje (2022-03-10)

SVEIKINAME SU KOVO 11-ĄJA – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA!
Mokykla prisijungė prie pilietinės iniciatyvos ,,Gyvasis tautos žiedas” ir akcijos ,,Pasveikinimas Kaunui – ,,Tautiška giesmė“.
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.