Integruoto ugdymo diena „Duok penkis, Lietuva“ (2021-02-12)

„Nešiokis Lietuvą širdyje. Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok jiems apie Lietuvą. Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė“, – Vytautas Landsbergis

2012 m. vasario 12 d. rytukai dalyvavo virtualiame renginyje, skirtame Vasario 16-ajai paminėti. Jie naują dieną pradėjo Lietuvos himno „Tautiškos giesmės“ giedojimu. Dalyvavo integruotose lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, šokių, muzikos, pasaulio pažinimo pamokose. Mažieji Lietuvos mylėtojai kūrė bei pristatė ketureilius savo gimtajai šaliai, rinko po gražiausią lietuvišką daiktavardį, veiksmažodį, būdvardį bei jaustuką/ištiktuką. Mokinukai skyrė savo deklamuojamas eiles tėvynei Lietuvai, smagiai trypė pagal M. Mikutavičiaus dainą „Aš tikrai myliu Lietuvą“, dalyvavo meninio ugdymo dirbtuvėse ir iš turimų trispalvių (geltonų, žalių, raudonų) priemonių sudėliojo po gražiausią žiedą savo tėviškėlei, išbandė žinias pasaulio pažinimo viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“, traukė per muzikos pamokas išmoktas dainas bei klausėsi klasės draugų muzikinių kūrinėlių, atliekamų kanklėmis ar dainuojamų „gyvai“.

Na, o 3–4 kl. moksleiviai sugužėjo į mokyklos virtualią aktų salę – meninio skaitymo konkursą „Gražiausi žodžiai tau, Tėvyne“. Sveikiname visus dalyvius bei nugalėtojus ir dėkojame už skambų lietuvišką žodį.

I vieta – Liepa Lukaitė (3a), Guostė Lukoševičiūtė (4c).

II vieta – Emilis Burba (3b), Marta Urbė (3c), Rytis Norbertas Saulis (4d).

III vieta – Tautvydas Vičas (3a), Dovydas Kasparavičius (3c), Stela Bujanauskaitė (4a), Ugnė Silivončikė (4b), Gustė Ožekauskaitė (4c), Domilė Kliukevičiūtė (4d).

Liepa ir Guoste, linkime sėkmės atstovaujant mokyklai Kauno miesto 3–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse.

Parengė pradinių klasių mokytojos Ingrida Ūsienė, Adelė Paukštienė, Dalė Ulevičienė.