INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2020-03-23

Kauno ,,Ryto” pradinės mokyklos pedagogų bendruomenė: mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai, administracija, mokinių pavasario atostogų metu (kovo 16–27 d.) ruošiasi ugdymo procesą nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuoti nuotoliniu būdu. Visi pedagogai aktyviai dalyvauja mokymuose, rengia ir kaupia skaitmeninę mokomąją medžiagą, mokymo(si) užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu.
Pagrindinėmis nuotolinio mokymo(si) priemonėmis mūsų mokykla pasirinko el. dienyną Tamo, elektroninę mokymo(si) aplinką EMA, skaitmeninę mokymo(si) aplinką Eduka ir Google Classroom platformos įrankius.
Kaip bus organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu, mokinius ir tėvus informuosime iki kovo 25 d.

Direktorė Irena Lodienė