II klasių mokinių matematikos olimpiada (2021-03-12)

„Matematika yra mokslų karalienė, o skaičių teorija – matematikos valdovė“, – Karlas Frydrichas Gausas.

Kaip ir kasmet, mokykloje prasidėjo olimpiadų maratonas. Pirmieji jį išbandė 17 antrųjų klasių jaunųjų matematikų. 2021 m. kovo mėn. 12 d. jie suko galvas prie įdomių matematikos užduočių. Mažiesiems rytukams tikrai nebuvo paprasta, nes užduotis pirmą kartą teko atlikti nuotoliniu būdu. Antrokėliai kaip reikiant supluko bei prirašė ne vieną lapą, nubraižė ne vieną brėžinį, ieškodami tinkamo sprendimo. Susikaupę, kartais krimstelėdami pieštuką ar parkerį, užsigerdami stiklinę šalto gaivinančio vandens, mokinukai įveikė daugelį užduočių.

Kai darbas buvo baigtas, prie atliktų užduočių palinko mokytojų galvos. Ilgai diskutavo, taisė, tarėsi. Pagaliau kruopščiai suskaičiavo visus mokinių nelengvu darbu pelnytus taškus bei paskelbė nugalėtojus.

Šiais metais mūsų sveikinimų sulaukė:

Ainardas Stankevičius (2b) – I-oji vieta, Luknė Guzaitytė (2b) – II-oji vieta, Gabrielė Bagdonaitė (2a) ir Liepa Šakėnaitė (2b) – III-oji vieta.

Dėkojame antrokams už parodytas puikias matematikos žinias ir klasių komandoms linkime kuo didžiausios sėkmės, ginant mokyklos garbę Kauno miesto švietimo įstaigų antrų klasių mokinių matematikos popietėje „Mąstau ir skaičiuoju 2021“. Sėkmės, vaikai!

Parengė pradinių klasių mokytojos Dalė Ulevičienė, Adelė Paukštienė.