Edukacinė pamoka “Krentanti žvaigždė” (2020-09-29)

2020 m. rugsėjo 24 ir 29 dienomis 1-4 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje “Krentanti žvaigždė” (pagal Kultūros pasą). Pamokos metu mokiniai susipažino su senovės lietuvių šventėmis, astronomija, išradingai ir linksmai patyrinėjo dangaus kūnus interaktyviomis priemonėmis. Sužinojo kaip pagrindinės senovės ir dabarties lietuvių šventės: (Kalėdos, Rasos, Velykos) siejasi su astronomija. Projektoriaus pagalba ir specialiomis programomis susipažino su įvairių Visatos objektų skleidžiamomis bangomis-garsais. Lauke per teleskopus stebėjo Saulę.

Fotoreportažo nuoroda

https://www.facebook.com/208304423457661/posts/632504324371000/

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.