Atvira lietuvių k. pamoka 3b klasėje (2023-04-27)

2023 m. balandžio 27 d. mokytoja metodininkė Ingrida Ūsienė vedė atvirą lietuvių kalbos pamoką ,,Kaip būdvardžiai derinami su daiktavardžiais?”. Mokiniai tobulino komunikavimo, pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas, o mokytojai turėjo puikią galimybę mokytis vieni iš kitų. Ruošdamiesi ugdymo turinio atnaujinimui pamoką stebėjo 11 mokyklos pedagogų.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.