Adventinis rytmetys (2019-12-05)

Adventas – Kalėdų laukimo metas…

Adventas – tikėjimo metas…

Adventas – susikaupimo metas…

Adventas – pasidalinimo širdies gerumu metas…

Laukdami Kalėdų, 2019 m. gruodžio 5 d. mokyklos mokiniai kartu su muzikos mokytoja Vaiva Tarvyde ir tikybos mokytoja Gintare Litvaitiene pasirodymo metu paaiškino Advento prasmę, uždegė pirmąją vainiko žvakę. Mokykloje apsilankė Kauno šventosios Dvasios parapijos kunigas Sigitas Jurkštas, kuris parodė trumpą filmuką ir kalbėjo apie susikaupimo ir ramybės laikotarpį. Mokyklos direktorė paskelbė labdaros akciją “Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa”. Kviečiame pasidalinti saldainiais su sunkiau gyvenančių šeimų vaikais. Advento laikotarpis toks trumpas, tad išnaudokime jį prasmingai – susitaikymui ir geriems darbams.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Rudelienė.